Retour à la page d'accueil de Road Academy

Onze modules

Road Academy is een opleidingscentrum code 95 dat nascholing biedt aan vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs voor het behalen van het attest van vakbekwaamheid (rijbewijzen C en D).

Wij zijn gelegen in Zellik (Industriezone Doornveld), direct aan de rand van de Westelijke Ring rond Brussel.

Onze infrastructuur biedt de mogelijkheid op dezelfde dag en op dezelfde plaats zowel de theorie als de praktijk te volgen.

Onze nascholing voor de categorieën C en D in detail :

De wetgeving voor houders van een rijbewijs C en D

Als gevolg van een groeiend aantal vrachtwagens op onze Europese wegen, heeft Europa enkele maatregels getroffen. De richtlijn 2003/59/CE van 15 juli 2003 wil zo de kwaliteit garanderen van de chauffeurs die beroepsmatig personen of goederen vervoeren. Deze richtlijn definieert de toegang tot het beroep en legt een continue opleiding op voor beroepschauffeurs.
Deze richtlijn werd omgezet voor het Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende beroepsrijbewijzen en vakbekwaamheid en nascholing voor chauffeurs van voertuigen uit de categorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Een verplichte nascholing

Sinds 10 september 2008 (voor chauffeurs van voertuigen uit de groep D : vervoer van personen : bussen en autocars),

En sinds 10 september 2009 (voor chauffeurs van voertuigen uit de groep C : vervoer van goederen : vrachtwagens)

De titularissen van deze rijbewijzen zijn iedere 5 jaar onderworpen aan een verplichte nascholing van 5 lessen van 7 uur, waarbij telkens 7 punten worden verworven. Met het totaal van 35 punten kan het rijbewijs op het gemeentehuis worden verlengd met een attest van vakbekwaamheid.

Deze nascholing moet gevolgd worden in een door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkend opleidingscentrum. Het programma en de instructeurs zijn eveneens door dezelfde instelling erkend.

Ons professionalisme om u te dienen

De lesgevers die verbonden zijn aan het opleidingscentrum Road Academy hebben dus een certificaat en hebben allen beroepservaring op de weg. Zij volgen regelmatig technische en pedagogische opleidingen. Die voorwaarde koppelen wij aan ons professionalisme.
Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden, om meer uitleg te geven of een prijsvraag op te maken. Neem even contact met ons op, wij kijken ernaar uit u verder te mogen helpen.