Retour à la page d'accueil de Road Academy

Rijbewijs bus met vakbekwaamheid

Road-Academy is een erkende rijschool gesitueerd in Brussel, en biedt zowel wat de theorielessen als voor de praktijk een kwalitatieve begeleiding aan voor alle professionelen, die met succes hun busrijbewijs en vakbekwaamheid wensen te halen.

Een theorie-examen dat bestaat uit multiple choice- en mondelinge vragen

Men kan de opleiding voor het besturen van een bus starten met de theorie vanaf de leeftijd van 18 jaar. Road-Academy verzorgt deze opleiding, die bestaat uit minimaal 6 uur theorie gebaseerd op de wegcode.

Het theorie-examen bestaat uit drie delen :

  • Twee algemene multiple choice vragenlijsten : op iedere vragenlijst moet men minimaal 41 van de 50 vragen juist beantwoorden om deze etappe over de verkeersveiligheid met succes te volbrengen (dat is een totaalscore van 82 op 100).
  • Vragen over reële verkeerssituaties en multiple choice antwoorden : de kandidaat krijgt acht reële verkeerssituaties voorgeschoteld waarop hij moet antwoorden. De minimale score om voor deze etappe te slagen is 64 op 80.
  • Mondelinge vragen : de kandidaat moet tevens 10 mondeling gestelde vragen beantwoorden betreffende de wegcode en reële verkeerssituaties. Hier moet men een score behalen van 8 juiste antwoorden op 10 vragen.

Om het rijbewijs D te behalen, moet men drie rijproeven met de bus slagen

Een kandidaat buschauffeur met vakbekwaamheid mag vanaf de leeftijd van 18 jaar aanvangen met de praktijklessen met de bus. Men moet ten minste 8 uur les volgen in een erkende rijschool zoals Road-Academy. Om het praktijkexamen met vrucht af te leggen, moet men met succes drie rijproeven met de bus afronden:

  • Manoeuvres. De kandidaat krijgt 30 minuten de tijd om verschillende opgelegde manoeuvres uit te voeren op een oefenterrein.
  • De toekenning van de vakbekwaamheid. Om het busrijbewijs met vakbekwaamheid te behalen, moet men tevens 60 minuten met de bus rijden op de openbare weg.
  • Rijden op de openbare weg. Tenslotte moet de kandidaat buschauffeur nog 90 minuten rijden op de openbare weg.


Wanneer de kandidaat met vrucht het theorie-examen en de praktijk heeft afgelegd, krijgt deze het rijbewijs D (voertuigen met meer dan acht zitplaatsen) of het rijbewijs D1 (voertuigen tussen de acht en de zestien zitplaatsen).

U wenst meer inlichtingen te verkrijgen betreffende het rijbewijs D ? Contacteer Road Academy!  Onze zes opleidingscentra in het Brusselse staan klaar om u verder te helpen.